Πολιτική Απορρήτου & Cookies

H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 13/05/2021

1. Εισαγωγή-Προοίμιο

α. Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων από το Fotozoom κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και του διαδικτυακού τόπου www. saycheesebox.gr χάριν συντομίας πλέον «Ιστοσελίδα»). O Σκούπρας Δημήτριος είναι ιδιοκτήτης και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς.

β. Η παρούσα Πολιτική, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την έννομη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο, ή/και την διαχείριση, ή/και την ιδιοκτησία του ακόμα και όταν αυτή περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

γ. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει μόνο για τη συλλογή και τις πράξεις επεξεργασίας στις οποίες προβαίνει ο ιδιοκτήτης μέσω της Ιστοσελίδας και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συλλογής και επεξεργασίας.

δ. Σας καλούμε να διαβάσετε την παρούσα προκειμένου να ενημερωθείτε για τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο, καθώς και για τη χρήση πληροφοριών, όπως αναφέρονται σε αυτήν την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

2. Εγγύηση Ιδιωτικής Χρήσης

α. Για την απλή περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα, ο ιδιοκτήτης υπό την ιδιότητά του αυτή και ως δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας, δεν συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην συλλεχθούν τα δεδομένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή στην Ιστοσελίδα.

α. Η χρήση από τον ιδιοκτήτη των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ως προς το έργο του, τις λειτουργίες της και την υποστήριξή σας στις περιπτώσεις στις οποίες εγγράφεστε.

β. Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, ειδικότητα, e-mail, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Ο ιδιοκτήτης δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

γ. Επίσης, κατά την εγγραφή, συλλέγεται η διεύθυνση ΙΡ του επισκέπτη/χρήστη, ενώ επίσης, αποστέλλεται cookie στον υπολογιστή του χρήστη.

δ. Η σελίδα δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης:

i. εγγράφεται στις υπηρεσίες της,

ii. χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της και

iii. επισκέπτεται τις σελίδες της.

3. Επιδιωκόμενη Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν την εγγραφή σας, επιτρέποντάς σας την επίσκεψη και περιήγηση στο διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να είναι απαραίτητη η αποκάλυψη της ταυτότητάς σας. Σε μερικές όμως περιπτώσεις, ενδέχεται να κρίνεται αναγκαία η εγγραφή σας για την πρόσβασή σας σε κάποιες υπηρεσίες. Στην περίπτωση που αποκρύψετε την ταυτότητα σας, ενδέχεται να μην καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένα τμήματα και υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου.

4. Τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας

Τηρούμε απαρέγκλιτα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

α. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών περιορίζεται σε ειδικά εξουσιοδοτημένους τρίτους ή στον ιδιοκτήτη που θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

β. Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την Ιστοσελίδα, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα. Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των δεδομένων από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή.

6. Ανώνυμα Δεδομένα και “Cookies”

α. Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε διαδικτυακούς τόπους. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη.

Τα cookies που χρησιμοποιεί η παρούσα ιστοσελίδα εξυπηρετούν μόνο τους σκοπούς της περιήγησης, της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και της διευκόλυνσης της πλοήγησης και επομένως, δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.

7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και παιδιά

α. Δεν συλλέγονται ή χρησιμοποιούνται, εν γνώση μας προσωπικά δεδομένα από ανήλικους κάτω των 18 ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του, μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης, μέσω δικτύου.

β. Δεν συλλέγονται εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστωθεί συλλογή οποιεσδήποτε προσωπικής πληροφορίας από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράφει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

8. Δικαιώματα υποκειμένων

Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σάς ζητηθεί η καταχώριση προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε στη διόρθωση ή στην ενημέρωση και επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Περαιτέρω, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Κατά την επικοινωνία μαζί μας παρακαλείσθε να αναφέρετε το αίτημα σας. Τα αιτήματά σας θα απαντώνται εντός  τριάντα ημερών από την παραλαβή τους.

Πρέπει να κατανοήσετε ότι το αίτημα σας για διαγραφή δεδομένων υπόκειται σε όλες τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ικανοποίησης άλλων έννομων υποχρεώσεων της εταιρίας.

Είναι πιθανό, μαζί με το αίτημά σας, να ζητήσουμε την ταυτότητά σας για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις διαρροής δεδομένων σας σε τρίτα πρόσωπα.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την αποσύρετε, ούτε την περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων δεδομένων που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως σύμβαση ή συμμόρφωση με κάποια έννομη υποχρέωση της εταιρίας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@saycheesebox.gr.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (www.dpa.gr).

9. Συγκατάθεση στις παρούσες πρακτικές

Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε αυτές τις πρακτικές. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτών των πρακτικών, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και μην παρέχετε κανένα προσωπικό δεδομένο.

10. Τροποποιήσεις

Οι παρούσες πρακτικές έχουν ενημερωθεί στις . Οποιαδήποτε τροποποίηση θα δημοσιεύεται εδώ και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Συνεπώς, παρακαλούμε πολύ να συμβουλεύεστε συχνά την Ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε διαδικτυακούς τόπους. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη.

Τα cookies που χρησιμοποιεί η παρούσα ιστοσελίδα εξυπηρετούν μόνο τους σκοπούς της περιήγησης, της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και της διευκόλυνσης της πλοήγησης και επομένως, δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα >>

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ενσωματωμένων video.
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Ορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας και / ή συμφωνήστε με τη χρήση των cookies από εμάς.